Rozvrhy

Rozvrhy si pohľadajte v AIS

AIS = Akademický informačný systém

Prístup do portálu AIS2 https://ais2.uniba.sk

Rozvrh je dostupný v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.

Manuál - rozvrh v AIS

Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal,  je potrebné konzultovať s vyučujúcim (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

********************************************

Rozvrhy 2016-2017 leto

Rozvrhy 2016-2017 zima

Rozvrhy 2015-2016 leto

Rozvrhy 2015-2016 zima

Rozvrhy 2014-2015 leto

********************************************

Vedúca rozvrhovej komisie:

RNDr. Katarína Danielová, PhD. danielovafns.uniba.sk

********************************************