Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Daniela Baumgartnerová

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 289
Miestnosť
G413

RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 290
Miestnosť
G404
Publikačná činnosť

RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 309
Miestnosť
CH2322
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Kořenková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 291
Miestnosť
G409
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 280
Miestnosť
G406 -V
Publikačná činnosť

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Martin Urík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Miroslav Vančo

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 291
Miestnosť
G409