Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 609
Miestnosť
G326 -V
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 281
Miestnosť
G318
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 356
Miestnosť
G320
Publikačná činnosť

Peter Sečkár

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
Telefón
02/602 96 731
Miestnosť
G8
Publikačná činnosť

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 356
Miestnosť
G320
Publikačná činnosť

Mgr. Libor Pukančík

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (5.dPLG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 366
0905 554 776
Miestnosť
G324
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 296
Miestnosť
G317
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Nemec

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (3.dPLG, denný)
Telefón
02/602 96 162
Miestnosť
G-347
Publikačná činnosť

Judita Melicherčíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 355
Miestnosť
G327