Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 609
Miestnosť
G326 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Jakub Urblík

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (1.dPLG_UVoZ, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 281
Miestnosť
G318
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 356
Miestnosť
G320
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Sobocký

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (1.dPLG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Schmiedt

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (6.dPLG, denný)
Publikačná činnosť

Peter Sečkár

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
Telefón
02/602 96 731
Miestnosť
G8
Publikačná činnosť

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 356
Miestnosť
G320
Publikačná činnosť

Mgr. Libor Pukančík

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (5.dPLG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 366
0905 554 776
Miestnosť
G324
Publikačná činnosť