Zamestnanci

Vedúci katedry

MiestnosťKlapkaEmailPublikácie
Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.G-420495lintnerova@fns.uniba.sk>>tu<<

 

 

Zástupca vedúceho katedry

MiestnosťKlapkaEmailPublikácie
Doc. Peter Uhlík, PhD.G-422270uhlik@fns.uniba.sk>>tu<<

Pedagogický a vedecký personál

MiestnosťKlapkaEmailPublikácie
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.G-424275kraus@fns.uniba.sk>>tu<<
Mgr. Marek Osacký, PhD.G-419274marek.osacky@fns.uniba.sk>>tu<<
Mgr. Jana Brčeková, PhD.G-421281michnova@fns.uniba.sk>>tu<<
Doc. Peter Koděra, PhD.G-423279kodera@fns.uniba.sk>>tu<<
Mgr. Peter Šottník, PhD.G-426 A277sottnik@fns.uniba.sk>>tu<<
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.CH2-337269caplovicova@fns.uniba.sk>>tu<<

 

 

Sekretariát

MiestnosťKlapkaEmail
Renáta VongrejováG-425276gklg@fns.uniba.sk
Mgr. Lenka MarkováG-425276gklg@fns.uniba.sk

 

 

 

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 495
Miestnosť
G426 -V
Publikačná činnosť

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.

Ing. Peter Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 270
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 277
Miestnosť
G326
Publikačná činnosť

Mgr. Igor Stríček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Marková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane