Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G136
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 626
Miestnosť
G127
Publikačná činnosť

Mgr. Jaroslav Buša

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (2.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G136
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 596
Miestnosť
G129
Publikačná činnosť

Mgr. Magdaléna Kondrcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (2.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Kurtiniaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG/x, externý)

Ingeborg Osuská

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 638
Miestnosť
G126