Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Ing. Veronika Blanárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 559
Miestnosť
G122
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 593
Miestnosť
G123
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Renáta Fľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 558
Miestnosť
G117
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 565
Miestnosť
G113
Publikačná činnosť

Marta Ploščicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (1.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Marta Šramelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 563
Miestnosť
G101

Mgr. Marek Tomasch

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (1.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Dana Vrablíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (5.dIHG, denný)
Publikačná činnosť