Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Ing. Veronika Blanárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dana Vrablíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (5.dIHG, denný)
Publikačná činnosť