Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Műge Atalar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 543
Miestnosť
G221
Publikačná činnosť

Mgr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dSDM, denný)

Mgr. Tamás Csibri

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jakub Havrila

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (5.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 542
Miestnosť
G217
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 211
Miestnosť
G219
Publikačná činnosť

Mikuláš Hronkovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Jamrich, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Publikačná činnosť