Zamestnanci/Staff

Zamestnanci/Staff

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Andrea Bartošová

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (2.dAEG, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Marián Bošanský

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (6.dAEG, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Ivan Dostál, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Publikačná činnosť

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Krajňák

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (6.dAEG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 362
Miestnosť
G344
Publikačná činnosť

Mgr. Igor Murin

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (5.dAEG, denný)
Publikačná činnosť