Zamestnanci/Staff

Zamestnanci/Staff

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Ivan Dostál, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Publikačná činnosť

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Krajňák

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (6.dAEG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 362
Miestnosť
G344
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Mosná

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (2.dAEG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Igor Murin

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (5.dAEG, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 350
Miestnosť
G342 -V
Publikačná činnosť