Informácie pre študentov/Information for Students

Dôležité termíny

Študenti 2. ročníka magisterského štúdia:

- odovzdanie diplomovej práce: do pondelka 2.5.2016 (včítane)

- obhajoby diplomových prác: termín bude stanovený v rozmedzí 20.5. - 10.6.2016

- štátne skúšky: termín bude stanovený v rozmedzí 20.5. - 10.6.2016

- odovzdanie diplomovej práce pre opravný augustový termín: cca koniec júla 2016

 

Študenti 3. ročníka bakalárského štúdia:

- odovzdanie bakalárskej práce: do pondelka 23.5.2016 (včítane)

- obhajoby bakalárskych prác: termín bude stanovený v rozmedzí 13.6. - 24.6.2016

- štátne bakalárske skúšky: termín bude stanovený v rozmedzí 13.6. - 24.6.2016

- odovzdanie bakalárskej práce pre opravný augustový termín: cca koniec júla 2016

 

Opravné termíny: v rozmedzí 22.8. - 31.8.2016

 

 

Sutaz o najlepsiu BP a DP
Medzinárodná študentská konferencia