Externí učitelia/External Teachers

Externí spolupracovníci/External Teachers

  Miestnosť
Room
Klapka
Ext.
Telefónne číslo
Phone
RNDr. Monika Lipovská, CSc.      
Externí učitelia/External Teachers      
Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.      
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.      
Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc.      
RNDr. Jozef Viskup, CSc.      
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.      
RNDr. Roland Karcol, PhD.      
Mgr. Peter Guba, PhD.