Databáza zamestnancov a zoznam publikovaných prác

prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 430
Miestnosť
B1546 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Barlík

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (4.dRGG, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 258
Miestnosť
B1542
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Bilková

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (4.dRGG, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 443
Miestnosť
B1551
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Cákoci

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (3.dRGG, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 622
Miestnosť
B1531
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 622
Miestnosť
B1531
Publikačná činnosť

Alžbeta Janíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
technik, i. n.