Doktorandi

Doktorandi / PhD. students

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
Mgr. Peter Barlík B1-541 +421-2-602 96 438 barlik(at)fns.uniba.sk
Mgr. Kristína Bilková B1-541 +421-2-602 96 438 bilkova(at)fns.uniba.sk
Mgr. Lukáš Karlík B1-306 +421-2-602 96 714 karlik(at)fns.uniba.sk
Mgr. Michal Gazda B1-541 +421-2-602 96 438 gazda(at)fns.uniba.sk
Mgr. Michal Hladký B1-306 +421-2-602 96 714 hladky(at)uniba.sk

Mgr. Peter Barlík

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (4.dRGG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Bilková

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (4.dRGG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Cákoci

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (3.dRGG, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Lukáš Karlík

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (3.dRGG, denný)