Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1309A
Publikačná činnosť

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 310
Miestnosť
CH1-B17 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 695
Miestnosť
CH1-B14
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Publikačná činnosť

Darina Dzurická

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.

Mgr. Roman Fila, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 389
Miestnosť
CH1-B16
Publikačná činnosť

Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 641
Miestnosť
CH1-B18
Publikačná činnosť

Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1309A
Publikačná činnosť