Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Jozef Antoš

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (4.dHGD, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1309A
Publikačná činnosť

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.

Mgr. Lukáš Belušák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 310
Miestnosť
CH1-B17 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 695
Miestnosť
CH1-B14
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Publikačná činnosť

Darina Dzurická

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.

Mgr. Roman Fila

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 389
Miestnosť
CH1-B16
Publikačná činnosť