Zoznam doktorandov katedry

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Jozef Antoš

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (4.dHGD, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Arnold Kakaš

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (3.dHGD, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Matejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (4.dHGD, denný)

Mgr. Lukáš Námešný

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (5.dHGD, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Richter

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (6.dHGD, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Szabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (3.dHGD, denný)
Publikačná činnosť