Zoznam pracovníkov

Zoznam pracovníkov (včítane doktorandov) z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Pridať/zmeniť údaje (telefónne číslo, e-mail, miestnosť, webovú stránku...) si môže len sám pracovník/doktorand  > Návod na úpravu kontaktných informácií 

Ak ste nenašli tu, čo hľadáte, pozrite do katedrového zoznamu


Mgr. Peter Bandura

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (4.dFGG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Libor Burian, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Druga, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 431
Miestnosť
B1458
Publikačná činnosť

Mgr. Marián Gábor

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (3.dFGG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Holec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Šárka Horáčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (3.dFGG, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Marián Jenčo, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 266
Miestnosť
B1454 -V
Publikačná činnosť

doc. RNDr. PaedDr. Stanislav Katina, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Lívia Labudová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Zora Machová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 261
Miestnosť
B1-449
Publikačná činnosť

RNDr. Igor Matečný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 264
Miestnosť
B1453
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 518
Miestnosť
B1450
Publikačná činnosť

Ing. Peter Pišút, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 263
Miestnosť
B1452
Publikačná činnosť

RNDr. Norbert Polčák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Procházka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (5.dFGG, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 620
Miestnosť
B1-448
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Súľovský

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (4.dFGG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Daša Takáčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
technik, i. n.

Mgr. Juraj Timko

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (1.dFGG, denný)
Miestnosť
B1-445
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 9:00-11:00

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Ladislav Vitovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (1.dFGG, denný)
Miestnosť
B1-445
Poznámka
konzultačné hodiny: streda 8:00 - 9:30

Jozef Zaťko

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
technik, i. n.