Štátne skúšky

Prehľad opravných termínov štátnych skúšok

Bc. ZEP Bc. upGE Mgr. mZ-FI/FG
22. 8. 2017 o 8:30 h
zasadačka B1-444
Harmonogramy

Zverejňujú sa niekoľko dní pred termínom, a to len v prípade vyššieho počtu študentov

Riadny termín

     Bakalárske ŠS pre ZEP a upGE  .PDF  

     Magisterské ŠS pre mZ-FI ~ obhajoby prác  .PDF  

     Magisterské ŠS pre mZ-FI ~ skúšky  .PDF  

Opravný termín

     ŠS pre oba stupne a všetky študijné programy  .PDF


Info k odovzdaniu záverečnej práce   >> na stránke Odovzdanie práce