Štátne skúšky

Prehľad termínov

Bc. ZEP – obhajoby bakalárskych prác Mgr. mZ-FI/FG – obhajoby diplomových prác Mgr. mZ-FI/FG – skúšky z predmetov
21. 6. 2017 od 7:45 h 23. 5. 2017 od 7:45 h 7. a 8. 6. 2017
zasadačka B1-444 zasadačka B1-444 zasadačka B1-444
Harmonogramy

Bakalárske ŠS pre ZEP ~ riadny termín .PDF  

Bakalárske ŠS pre ZEP ~ opravný termín .PDF

Magisterské ŠS pre mZ-FI  ~ riadny termín .PDF  

Magisterské ŠS pre mZ-FI  ~ opravný termín .PDF 

 

Info k odovzdaniu záverečnej práce   >> na stránke Odovzdanie práce