Štátne skúšky

Prehľad termínov

Bc. ZEP – obhajoby bakalárskych prác Mgr. mZ-FI/FG – obhajoby diplomových prác Mgr. mZ-FI/FG – skúšky z predmetov
21. 6. 2017 od 7:45 h 23. 5. 2017 od 7:45 h 7. a 8. 6. 2017
zasadačka B1-444 zasadačka B1-444 zasadačka B1-444

Pozn. Opravný termín štátnych skúšok sa stanovuje a zverejňuje nedlho po uplynutí posledného riadneho termínu (t. z. po obhajobách bakalárskych prác ZEP). 


Harmonogramy

Bakalárske ŠS pre ZEP ~ riadny termín .PDF  

Bakalárske ŠS pre ZEP ~ opravný termín .PDF

Magisterské ŠS pre mZ-FI  ~ OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRÁC riadny termín .PDF  

Magisterské ŠS pre mZ-FI  ~ opravný termín .PDF 

 

Info k odovzdaniu záverečnej práce   >> na stránke Odovzdanie práce