Štúdium


Aktuálne info

Prehľad termínov štátnych skúšok

Bc. ZEP – obhajoby bakalárskych prác Mgr. mZ-FI/FG – obhajoby diplomových prác Mgr. mZ-FI/FG – skúšky z predmetov
21. 6. 2017 od 7:45 h 22. a 23. 5. 2017 7. a 8. 6. 2017
zasadačka B1-444 zasadačka B1-444 zasadačka B1-444

Katedra už funguje

Oznamujeme, že katedra sa vrátila k svojej činnosti takmer v plnej miere, hoci stavebné práce v jej priestoroch stále pokračujú, resp. budú pokračovať.

Katedrový server "KFG" je funkčný

Posledné obmedzenie: Neposkytujeme výpožičky z archívu Bc. a Mgr. prác

Nová vysokoškolská učebnica katedry z PEDOGEOGRAFIE

Koncom roka 2016 vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave elektronická učebnica  

Zoltán Bedrna a Marián Jenčo:

Pedogeografia: zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry

125 strán

ISBN 978-80-223-4323-2

Na stiahnutie tu

Upozornenie

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK