Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Marta Almássyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
technik, i. n.

Emília Bednárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 580
Miestnosť
B2336

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 574
Miestnosť
B2317 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
Publikačná činnosť

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 573
Miestnosť
B2319
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Májeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 340
Miestnosť
CH2149
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 574
Miestnosť
B2317
Publikačná činnosť