Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Andrej Ďurža, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 217
Miestnosť
G230 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Faragó

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (4.dEGEX, denný)

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 218
Miestnosť
G234
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 219
Miestnosť
G232
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 223
Miestnosť
G239
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 681
Miestnosť
G236
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Kudlička

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (3.dEGEX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 210
Miestnosť
G235
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Májeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (2.dEGEX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Štefan Méres, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 221
Miestnosť
G233
Publikačná činnosť