Zoznam zamestnancov

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 575
Miestnosť
B2429 -V
Publikačná činnosť

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 411
Miestnosť
B2420
Publikačná činnosť

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 560
Miestnosť
B2320
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 410
Miestnosť
B2438
Publikačná činnosť

RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Marianna Molnárová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 425
Miestnosť
B2-419
Publikačná činnosť

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 588
Miestnosť
B2332
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Ružičková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 425
Miestnosť
B2419
Publikačná činnosť

Jarmila Vidrová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 612
Miestnosť
B2431

Mgr. Jana Juhásová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (5.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Milan Semerád

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (3.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Štefánik

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (3.dEEK, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Filová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (3.dEEK, denný)
Telefón
02/602 96 236
Miestnosť
B2 435
Poznámka

Mgr. Jakub Sigmund

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (4.dEEK, denný)
Publikačná činnosť