užitočné adresy

Pre študentov - financie, konferencie

   Grant UK v Bratislave   Projektové centrum Prif UK  

   Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave)   Preveda    

   Modrá škola (BVS, a.s.)   Ekofond   Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis  

   Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka

   Slovakia for researchers (PhD students, teachers, employees)

Knižnica

  Knižnica Prif UK v Bratislave   Knižnica UK v Bratislave  Evidencia publikačnej činnosti - EPC (predpisy a smernice)   Záverečné práce UK v Bratislave  

   Zoznam karentovaných časopisov (vyhľadať časopis aj konkrétne číslo - nie všetky čísla sú vždy karentované)  

   Skratky časopisov   Impact factor časopisov   SJR analýzy časopisov (citovanosť)

   Externé informačné zdroje prístupné pre UK   

   Journal of Visualized Experiments    

   Univerzitný časopis "Naša Univerzita

   ResearchID (WoS)    ORCID    

   ResearchGate   Academia.edu    

citácie:   ISI Web of Science (Knowledge)   SCOPUS   

   Scholar Google 

časopisy - plné texty:   ScienceDirect   Springer   Wiley   JSTOR   Oxford Journals   KNOVEL  

  ebrary Academic Complete   SCIENTIA   EBSCO (príručky)   Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

Ďalšie dočasne bezplatné prístupy k časopisom vydavateľstva Royal Society of Chemistry:

1. časopisy dostupné do konca roku 2015:

Materials Horizons The new home for rapid reports of exceptional significance on innovative materials (www.rsc.org/publishing/journals/mh/about.asp)

Environmental Science: Nano Nanomaterial interactions with environmental & biological systems (www.rsc.org/publishing/journals/en/about.asp)

Inorganic Chemistry Frontiers An international journal of inorganic chemistry (www.rsc.org/publishing/journals/qi/about.asp)

Organic Chemistry Frontiers An international journal of organic chemistry (www.rsc.org/Publishing/Journals/qo/About.asp)

2. databáza dostupná do konca roku 2015:

ChemSpider - www.chemspider.com databáza poskytujúca prístup ku štruktúrovaným vzorcom a rôznym ďalším dátam

3. časopisy dostupné do konca roku 2016:

Environmental Science: Water Research & Technology (http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ew#!issueid=ew001001&type=current&issnprint=2053-1400)  Viac info: (www.rsc.org/publishing/journals/ew/about.asp)

Chemical Sciences - Prístup bude pokračovať aj po roku 2016, keďže časopis vychádza ako open access titul. www.rsc.org/publishing/journals/sc/about.asp <http://www.rsc.org/publishing/journals/sc/about.asp>

Grantové agentúry

   e-VEGA   APVV   

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   

   Portál vysokých škôl (prihlásenie)

   Národný portál pre transfer technológií (NPTT SR) - poradenstvo (bezplatné) v oblasti duševného vlastníctva (vrátane hradenia niektorých poplatkov)