Informácie pre uchádzačov

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

1.4.-15.6.2017 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

******************************

20.1.2017 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

10.2.2017 - Enviro deň - vyskúšajte si byť 1 deň enviroštudentom :) (fotogaléria z podujatia)

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov 1.-17.3.2017 - predĺžené do Pi 24.3.2017; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

17.-21.7.2017 - Medzinárodný vedecký tábor (pre "vedcov" vo veku 10-14 rokov), kde: Huty, Liptov

Prečo študovať Environmentalistiku?

https://www.youtube.com/watch?v=qTJvuX_912I&feature=youtu.be

* * *

75 rokov rozvoja, výskumu a vzdelávania. Scientific American, 2015, s. 6-7 - možnosti štúdia na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave

Životné prostredie v aktuálnych témach náško výskumu:

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika 

Dôležité termíny:

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

15.6.2017 - prijímacie skúšky

Magisterské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

Dôležité termíny:

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

27.6.2016 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre 

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny) (aktualizované 24.2.2012)

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, dr. Čerňanský)

marec-máj 2017 - podanie prihlášky na štúdium

22.6.2017 - prijímacie konanie - informácie