Informácie pre absolventov

Osoby, ktoré získali titul na UK v Bratislave

Možnosti uplatnenia absolventov (Bc. - Environmentalistika, Mgr. - Ochrana a využívanie prírody a krajiny)  

Oznamy a podujatia

27.1.2018 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

3.-4.10.2017 - podujatie "Nielen o klimatickej zmene" odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia. Podujatie je organizované prodekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD v spolupráci s Agrofilmom.  

***

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)