Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Viktória Ferenczy

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (4.dALX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Horváth

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Mária Kopuncová

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (2.dALX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Krajňáková

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (4.dOGX, denný)
Poznámka
správny mail: holeksiovafns.uniba.sk
Publikačná činnosť