Doktorandi

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Čakurda

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (3.dOGX, denný)

Mgr. Juraj Dobiaš

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)

Mgr. Viera Hrivnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Róbert Mišicák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (6.dOGX, denný)
Telefón
02/602 96 604
Miestnosť
CH2-404
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 604
Miestnosť
CH2-404
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Murár

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (3.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tibor Peňaška

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (3.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Šramel

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Žabka

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť