Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 308
Miestnosť
CH1 317
Publikačná činnosť

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 399
Miestnosť
CH1-244
Publikačná činnosť

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Miestnosť
CH1-220
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 401
Miestnosť
CH1-243
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 397
Miestnosť
CH1-316
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 246
Miestnosť
CH1245
Publikačná činnosť

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 419
Miestnosť
CH1-306
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Strišovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 537
Miestnosť
CH1-230
Publikačná činnosť

Mária Šoková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 554
Miestnosť
CH1-345