Doktorandi

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Miestnosť
CH1-220
Publikačná činnosť