Doktorandi

Mgr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)
Miestnosť
CH1-220
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Oláhová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR/x, externý)

Mgr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Tatarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)