Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
548
Miestnosť
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dGEN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Cillingová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dBIX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 398
02/602 96 538
Miestnosť
CH1-210
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 548
Miestnosť
CH1-215
Publikačná činnosť

Mgr. Ing. Katarína Jatzová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dBIX, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 452
Miestnosť
CH1-240
Publikačná činnosť