Športový deň

Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty organizuje každoročne pre všetkých zamestnancov Prif UK športový deň. Jedná sa o športovo spoločenské podujatie, ktoré sa koná pod záštitou dekana. Zamestnanci si môžu zašportovať v rôznych disciplínach ako napr. futbal, volejbal, beach volejbal, badminton, tenis, streľba zo vzduchovky, streľba z luku, fresbee a podobne. Počas celého podujatia je zabezpečené občerstvenie :-) Posledný ročník sa uskutočnil v tenisovom areáli Slávie Agrofert v Petržalke (za Ekonomickou fakultou). Ako to celé prebiehalo si môžete pozriet vo fotogalérii.