SPLAV

Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty organizuje pre všetkých zamestnancov Prif UK vodácky splav. Jedná sa o športovo spoločenské podujatie, ktoré sa koná pod záštitou dekana.