Volejbal

Vyučujúci: Mgr. Sedláčková Miriam, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: sedlackovafns.uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok: 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:  10,00 - 11,00 hod.

----------------------------------------------------------

Vyučujúci: PaedDr. Hubka Vladimír
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: hubkafns.uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok: 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:  10,00 - 11,00 hod.

-----------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:   13,00 - 14,30   Mlyny    ŠDĽŠ   „A“
Pondelok:   17,30 - 19,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“    VŠL Ž
Pondelok:   19,00 - 20,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“    VŠL M
Utorok:       15,00 - 16,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Streda:        08,00 - 09,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Streda:        09,00 - 10,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Streda:        10,00 - 11,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Štvrtok:       08,00 - 09,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Štvrtok:       09,00 - 10,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Štvrtok:       10,00 - 11,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“