Personálne obsadenie

Vedúci katedry TV

Mgr. Mokošák Martin, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
         Fitcentrum +421 2 602 96 668
E-mail: mokosak@fns.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry TV

Mgr. Krošlák Ján
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327

         Fitcentrum: +421 2 602 96 668

E-mail: kroslak@fns.uniba.sk

Učitelia

 

 

Mgr. Sedláčková Miriam, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: sedlackova@fns.uniba.sk

PaedDr. Hubka Vladimír
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: hubka@fns.uniba.sk

Mgr. Remák Igor, PhD. - Tajomník katedry
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: remak@fns.uniba.sk

Mgr. Sládečková Adriana
Tel.:  Mlynská dolina +421 2 654 27 327
          Fitcentrum +421 2 602 96 668
E-mail: sladeckova@fns.uniba.sk

 

 

 

 

Mgr. Füzéková Kristína
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: fuzekova@fns.uniba.sk