Novinky

ZÁPIS NA LTS 2017 bude prebiehať v dňoch: 25.4. a 2.5. 2017 vždy v utorok od 9,15 – 11,45 vo Fitcentre na fakulte, prineste si so sebou 50 € a OP.
M. Sedláčková, vedúca LTS.