Zaraďovací test z cudzieho jazyka

Informačný letáčik pre prvákov

Cvičné testy

Užitočné stránky

**********************************

Testovanie v ZS - riadne termíny

23.9.2016 - prvý riadny termín pre 1. ročník

Testovanie z predmetu Zaraďovací test z anglického a nemeckého jazyka bude prebiehať nasledovne:

Bližšie informácie dostanú študenti v deň zápisu.

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti.

Vstup do skúšobnej miestnosti bude povolený len s preukazom totožnosti a perom. Ostatné veci je možné nechať si v šatni v pavilóne CH-1 alebo v zadných laviciach prednáškovej miestnosti.

Výsledok testu bude oznámený e-mailom len tým študentom, ktorí ho neurobili. To znamená, že študenti, ktorí nedostanú do dvoch týždňov e-mail, test urobili.

Hodnotenie z predmetu bude zapísané do AISu v letnom semestri a do indexu v priebehu niekoľkých dní v letnom semestri, ktoré budú vypísané na tejto web stránke.

Testovanie v LS - opravné termíny

16.2.2017 - prvý riadny termín pre 2. ročník

7.4.2017 - prvý opravný termín pre 1. ročník

15.6.2017 - posledný opravný termín pre 1. a 2. ročník

Nakoľko nás informovalo viacero študentov o tom, že sa im nepodarilo zapísať sa na termín testu 15.6. do systému AIS, prediskutovali sme danú situáciu s odborníčkou na AIS a vykonali sme určité zmeny, ktoré by už mali umožniť bezproblémové prihlásenie sa na skúšku. Prosíme študentov, ktorým sa aj napriek týmto zmenám nedarí prihlásiť sa na termín testu, aby sa prihlásili pomocou e-mailu na kjafns.uniba.sk. Uveďte aj konkrétny čas, na ktorý sa prihlasujete.

20.6.2017 - 9:00, G 211A, náhradný opravný termín pre študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť testovania 15.6.2017 kvôli zahraničnej exkurzii. Jedná sa o piatich študentov.

Opravné termíny budú v letnom semestri. Dátumy a miestnosti budú vypísané v AISe.

Prosíme študentov, aby si všimli, že prihlasovanie sa na skúšku ako aj odhlasovane sa zo skúšky v systéme AIS končí deň pred skúškou. Pred testovaním musíme deň vopred vytlačiť a pripraviť zoznamy študentov pre dozorujúcich členov KJ.

Taktiež žiadame študentov, aby sa zbytočne neprihlasovali na termíny, ak si nie sú istí, že sa budú môcť skúšky zúčastniť. Zbytočne tak obsadzujú miesto študentom, ktorí sa chcú na daný termín prihlásiť.

Výsledky testovania budú zapísané v priebehu nasledujúcich dní do systému AIS. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

- presné termíny budú vypísané na začiatku LS 2017 na web stránke KJ a v AISe.

1. ročník všetky jazyky - prvý opravný termín: 

7. apríl 2017 nasledovne:

- miestnosť G 203 o 12:30: študenti odborov Geológia, Paleobiológia, Environmentalistika 

- miestnosť CH1-2 o 12:30: študenti odboru Geografia a GRR

- miestnosť G 203 o 13:30: študenti odboru Biológia, Medicínska biológia a Systematická biológia

- miestnosť G 211A o 13:30: študenti odboru Chémia a Biochémia

- miestnosť CH1-2 o 13:30: študenti odboru UVP

2. ročník všetky jazyky - riadny termín: 

16. február 2017

1. ročník všetky jazyky - druhý opravný termín: 

15. jún 2017

2.ročník všetky jazyky - posledný termín:  

15. jún 2017

Zapisovať do indexov budeme podľa nižšie uvedeného rozpisu. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Zapisovanie do indexov bude v nasledovných termínoch:

26.4.2017 (streda) Anglický jazyk: 10:00-11:30 miestnosť G 208

26.4.2017 (streda) Nemecký jazyk: 9:30-10:30 miestnosť G 208 (alebo po dohode)

27.4.2017 (štvrtok) Anglický jazyk: 10:00-12:00, 13:00-14:00 miestnosť G 206

27.4.2017 (štvrtok) Nemecký jazyk: 10:30-11:30 miestnosť G 208 (alebo po dohode)

28.4.2017 (piatok) Anglický jazyk: 9:30-11:30 miestnosť G 205 a G 206

4.5.2017 (štvrtok) Anglický jazyk: 10:00-12:00, 13:00-14:30 miestnosť G 206

11.5.2017 (štvrtok) Anglický jazyk: 10:00-12:00, 13:00-14:00 miestnosť G 206, G 207

15.5.2017 (pondelok) Anglický jazyk: 10:00-12:00, 13:00-14:00 miestnosť G 206, G 207

16.5.2017 (utorok) Anglický jazyk: 10:00-11:30, 13:00-14:00 miestnosť G 208, G 207

18.5.2017 (štvrtok) Anglický jazyk: 10:00-12:00, 13:00-14:00 miestnosť G 206, G 207

Neskôr budú vypísané aj ďalšie termíny zapisovania do indexov.