Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 285
Miestnosť
G417
Publikačná činnosť

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 407
Miestnosť
G205 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G208

Mgr. Stella Rizmanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G206

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Michael Jerry Sabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G208
Publikačná činnosť