Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku


Mgr. Jana Cibulková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (4.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Gašparík

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (5.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Renáta Michalisková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (2.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Vrabec

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (4.dDXE, denný)
Publikačná činnosť