Zamestnanci

Vedúci katedryProf. Michal Zeman
Zástupca vedúceho katedryDr. Katarína Stebelová
Vedecký sekretárDr. Monika Okuliarová
Tajomník katedryDoc. Lucia Kršková
SekretariátRenáta Hudeková

MenoFunkciaTelefónMiestnosťE-mail
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.profesor02/602 96 424B2/421mzeman@fns.uniba.sk
doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.docent02/602 96 572B2/422herichova@fns.uniba.sk
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.docent02/602 96 680B2/417krskova@fns.uniba.sk
Mgr. Zuzana Dzirbíková, PhD.odborný asistent02/602 96 403B2/415kovacikovaz@fns.uniba.sk
RNDr. Zuzana Kaňková, PhD.odborný asistent02/602 96 688B2/445kankova@fns.uniba.sk
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.odborný asistent02/602 96 423B2/422lubor.kostal@savba.sk
Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.odborný asistent02/602 96 413B2/413molcan@fns.uniba.sk
Mgr. Roman Moravčík, PhD.odborný asistent02/602 96 688B2/445moravcikr@fns.uniba.sk
Mgr. Monika Okuliarová, PhD.odborný asistent02/602 96 423B2/423okuliarova@fns.uniba.sk
Mgr. Lucia Olexová, PhD.odborný asistent02/602 96 680B2/417olexoval@fns.uniba.sk
RNDr. Katarína Stebelová, PhD.odborný asistent02/602 96 403B2/415stebelova@fns.uniba.sk
Mgr. Peter Štefánik, PhD.odborný asistent02/602 96 423B2/423stefanikp@fns.uniba.sk
Renáta Hudekovátechnik a laborant02/602 96 576B2/424kzf@fns.uniba.sk
Peter Ráctechnik, i. n.

Zamestnanci KZFE (centrálna databáza osôb)

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 424
Miestnosť
B2-421
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 572
Miestnosť
B2-422
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Dzirbíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Kaňková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2-445
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2422
Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 413
Miestnosť
B2-413
Publikačná činnosť

Mgr. Roman Moravčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2-445
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Okuliarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2-423
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Olexová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Stebelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 403
Miestnosť
B2-415
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Štefánik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2-423
Publikačná činnosť

Renáta Hudeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 576
Miestnosť
B2424

Peter Rác

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 498
Miestnosť
B2411