Zamestnanci

Vedúci katedryProf. Michal Zeman
Zástupca vedúceho katedryDr. Katarína Stebelová
Vedecký sekretárDr. Monika Okuliarová
Tajomník katedryDoc. Lucia Kršková
SekretariátRenáta Hudeková


Zamestnanci KZFE (centrálna databáza osôb)

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 424
Miestnosť
B2-421
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 572
Miestnosť
B2-422
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Dzirbíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Kaňková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2-445
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2422
Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 403
Miestnosť
B2-415
Publikačná činnosť

Mgr. Roman Moravčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2-445
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Okuliarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2-423
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Olexová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Senko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Stebelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 403
Miestnosť
B2-415
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Štefánik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2-423
Publikačná činnosť

Renáta Hudeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 576
Miestnosť
B2424

Bc. Valentína Sophia Krajčírovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik a laborant v biologických odboro

Peter Rác

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 498
Miestnosť
B2411