Magisterské štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam:

  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá

 


Prijímacie pohovory

 

PhD pozície: 

 

 

 

Mgr. dohoda

Vyplnenú dohodu o Mgr. štúdiu je potrebné doručiť v 3 exeplároch podpísanú školiteľom a študenotom na odborný seminár do 15.10. a vo forme word súboru (nepodpísanú len text) poslať na adresu herichova1uniba.sk

Mgr. dohoda