Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Postdoktorandské pozície: 


Študijné podklady
sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta.

Zoznam doktorandov na KZFE

Mgr. Tomáš Senko

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (4.dFZE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Voglová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE, denný)
Publikačná činnosť