Bakalárske štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam: 

  • 1. roč. Výzvy súčasnej fyziológie a etológie
  • 2. roč. Bio, MedBio, SysBio: Základná fyziológia živočíchov a človeka (prednáška)
  • 2. roč. Bio, MedBio, SysBio / 3. roč. učitelia : Základná fyziológia živočíchov a človeka (cvičenia)
  • 2. roč.: Animal Physiology
  • 3. roč.: Integračná fyziológia 

Bc. dohoda

Vyplnenú dohodu o Bc. štúdiu je potrebné doručiť v 3 exeplároch podpísanú školiteľom a študenotom na odborný seminár do 15.10. a vo forme word súboru (nepodpísanú, len text) poslať na adresu herichova1uniba.sk

Bc. dohoda