Kariéra

PhD position in molecular and cellular Chronobiology

ďalšie informácie

Start: immediatly
Commitment: 100%
Place of work: Fribourg
Contract: 1 year, with 2; possible 2-year extensions. Maximum duration is 5 years

Please consult also our web-page at: http://www.unifr.ch/biology 

Applicant profile: We are seeking outstanding and highly motivated candidates with a master degree in Biology (major Molecular biology, biochemistry or equivalent), Biomedicine or a closely related field. The position involves a modest amount of assistance in practical courses of the Bachelor/Master curricula in Biology, Biomedicine and Medicine. Good command of English and German or French is expected.

Štipendium od Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie

Informácie k stretnutiu
  • Si šikovný študent alebo absolvent VŠ (akéhokoľvek odboru), ktorý sa zaujíma o ekológiu/environmentalistiku? 
  • Chceš absolvovať 6 – 12 mesačnú odbornú stáž v Nemecku zameranú na akúkoľvek environmentálnu tému? Chceš zvýšiť svoje šance na dobré zamestnanie v odbore? 
  • Ukončil si štúdium na VŠ pred menej ako 3 rokmi? 
  • Ovládaš anglický jazyk, príp. aj základy nemeckého jazyka?
Informačný seminár k štipendiu od DBU
Kedy14.3.207 o 14,00 hod
Kde
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), 
Ilkovičova 6, Mlynská dolina 

Všetci záujemcovia sú vítaní, vstup je voľný. 

Early Stage Researcher in the FOIE GRAS EU Training Network

Trojročné pracovné pozície pre absolventov magisterského štúdia v Poľsku, Francúzsku, Portugalsku, Taliansku a Nemecku v rámci Marie Sklodowska Curie Actions EU Horizon 2020.

Deadline na podanie žiadostí: 28.1.2017

Viac informácií

IST Scholar PhD program

The Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) is inviting highly qualified bachelor’s or master’s students to apply for the ISTScholar PhD program. We offer fully-funded PhD positions in mathematics, physics, computer science, data science, biology, and neuroscience in a world-class research environment on the outskirts of Vienna. 

The application deadline is January 8th 2017, and we are hosting a Student Open Day next Friday, November 25th (register at).

Download our 2017 PhD open call flyer here or PDF

PhD Student / Postdoc Position

Mechanical coupling between microtubules and actin filaments mediated by molecular motors.

Microtubules and actin filaments interdependently constitute an intracellular filament scaffold termed the cytoskeleton. Protein interactions with microtubules and actin filaments are however often treated separately, as if belonging to isolated systems. Theaim of this project is to bring these two systems together by  investigatingdirect mechanical coupling between the actin filaments and microtubules.

Project: The project will be focused on the reconstitution and quantitative characterization of the force coupling between microtubules and actin filaments mediated by molecular motors of the myosin and kinesin families. The individual molecular motors will be expressed as recombinant proteins, combined with cytoskeletal filaments in vitro and the emergent system will be investigated using a combination of advanced biophysical experimental techniques such as single molecule fluorescence microscopy and optical tweezers.

Information in PDF

Contact: For more information please contact Zdeněk Lánský