Čo skúmame

Umelé svetlo v noci a cirkadiánna disrupcia

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK - prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

************

Pozrite si tiež, Čo aktuálne skúmame na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.