Oznamy pre študentov

V stredu 15.3. 2017 o 12.30 sa uskutoční na Katedre mikrobiológie a virológie druhé kolo pohovorov do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na vypracovanie bakalárskej práce v odbore virológia.

Vážení študenti!

Od januára 2017 bude pre Vás prístupná nová stránka kde nájdete všetky potrebné informácie o metódach, ktoré sa využívajú vo virológii. Stránka bude na adrese www.virologicke-metody.sk