Semináre katedry

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a virológie PRIF UK

 

24.2.2017 Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

Bakteriálna rezistencia - problém súčasnej doby

  

24.3.2017 RNDr. Alexandra Benčová (rod. Svrbická)

Komparatívna analýza funkcie génu *PDR16* v bunkách patogénnych a

nepatogénnych kvasiniek

 

21.4.2017 RNDr. Lucia Kiačiková ( rod. Ančicová)

Simultánna infekcia gamaherpesvírusom a vírusom chrípky

 

 

Semináre sa uskutočnia o 12.30 hod. v miestnosti č.305, pavilón B1.