Databáza pracovníkov katedry a záznamy publikačnej činnosti

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 436
Miestnosť
B2-226
Publikačná činnosť

RNDr. Alexandra Benčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dMIB, denný)

Mgr. Brigita Benköová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Bubeníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 480
Miestnosť
B2-224

RNDr. Lucia Černáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 636
Miestnosť
B2-215
Publikačná činnosť

Mgr. Hana Dibalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Stanislava Dižová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Alena Donauerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (6.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

Jarmila Dudeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
umývačka