Databáza doktorandov katedry a záznamy publikačnej činnosti

RNDr. Alexandra Benčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dMIB, denný)

Mgr. Brigita Benköová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Stanislava Dižová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Alena Donauerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (6.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Jaroslava Chupáčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Mrázová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Šorf

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIB_BMC, denný)
E-mail
Publikačná činnosť

RNDr. Michaela Vrbová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL, denný)
Publikačná činnosť