Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2212
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Belanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G29
Publikačná činnosť

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2220
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislava Bírová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Bugala

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (5.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2212
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Cimová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 639
Miestnosť
B2204
Publikačná činnosť

RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť