Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

Mgr. Gábor Beke

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_UMB, denný)
E-mail
Publikačná činnosť

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G-29
Publikačná činnosť

Mgr. Mário Benko

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 652
Miestnosť
B2-220
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislava Bírová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Bugala

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (5.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Cimová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 639
Miestnosť
B2-204
Publikačná činnosť