Databáza zamestnancov

Zoznam zamestnancov sa načítava z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii. Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku.

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 433
Miestnosť
B1559 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Erik Birčák

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (5.dGEN, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Iveta Čajkovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 440
Miestnosť
B1524

Mgr. Filip Červenák

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (4.dGEN, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Roman Dušinský, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G29
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 302
Miestnosť
B1-519
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 268
Miestnosť
B1515
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Gaplovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Juraj Gregáň, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť