Zamestnanci a doktorandi

Pracovníci katedry

Väčšina súčasných pracovníkov Katedry je jej bývalými študentmi. Zažili s ňou vzostupy i pády, radosti i tragédie, optimizmus i frustrácie. História katedry nie je snehobiela a priamočiara, ale  berieme ju ako užitočnú skúsenosť: snažíme sa vyhnúť chybám z minulosti a využiť potenciál, ktoré pracovisko malo a stále má. Vedecký, pedagogický i ľudský. Našich študentov vedieme nielen k maximálnym výkonom pri skúškach a v laboratóriách, ale snažíme sa, aby školu opustili ako slušní a všestranne vzdelaní ľudia.

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UKVoIPe-mail
Vedúci katedry/Head: 
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.B1-55943322 433+421 (02) 60296 433tomaskafns.uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry/ Deputy:    
 
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.B1-519 30222 302+421 (02) 60296 302sevcovicova@fns.uniba.sk
Tajomník katedry/Secretary: 
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.B1-515 26822 268+421 (02) 60296 268galovafns.uniba.sk
Sekretariát/Secretariat: 
Mária HladkáB1-558 43422 434+421 (02) 60296 434kgefns.uniba.sk

 

 

Učitelia:

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UKVoIPe-mail
RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.B1-51930222 302+421 (02) 60296 302dzugasovafns.uniba.sk
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.B1-51526822 268+421 (02) 60296 268galovafns.uniba.sk
Mgr. Katarína Gaplovská, PhD.B1-520435

22 435

+421 (02) 60296 435

gaplovska-kyselafns.uniba.sk
Doc. Mgr. Juraj Gregáň, DrSc.B1-55644722 447+421 (02) 60296 447greganfns.uniba.sk
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.G-41865722 657+421 (02) 60296 657krajcovicfns.uniba.sk
Prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.B1-55751722 517+421 (02) 60296 517miadokovafns.uniba.sk
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.B1-52043522 435+421 (02) 60296 435sepsiovafns.uniba.sk
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.B1-51166922 669+421 (02) 60296 669slaninovafns.uniba.sk
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.B1-51930222 302+421 (02) 60296 302sevcovicovafns.uniba.sk
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., emeritný profesorB1-55543222 432+421 (02) 60296 432subikfns.uniba.sk
Doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.B1-52523522 235+421 (02) 60296 235msvecfns.uniba.sk
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.B1-55943322 433+421 (02) 60296 433tomaskafns.uniba.sk

Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., emeritný profesor

B1-55543222 432+421 (02) 60296 432vlcekfns.uniba.sk

Vedeckí a odborní pracovníci/Researchers:

Mgr. Jana BakkaiováB1-52043522 435+421 (02) 60296 724jana.bakkaiovagmail.com
RNDr. Roman Dušinský, CSc.G-29, G-33, B1-52472422 724+421 (02) 60296 724dusinskyfns.uniba.sk
Mgr. Lucia Mentelová, PhD.B1-51166922 669+421 (02) 60296 669mentelovafns.uniba.sk
Mgr. Katarína Procházková, PhD.B1-52043522 435+421 (02) 60296 435prochazkovakfns.uniba.sk

Ostatní pracovníci/Other staff:

Iveta ČajkovičováB1-52323022 230+421 (02) 60296 230
Mária HladkáB1-55843422 434+421 (02) 60296 434kgefns.uniba.sk
Dagmar JelenčiakovaB1-50844855 448+421 (02) 60296 448
Anna MichalíkováB1-50644822 448+421 (02) 60296 448
Marta UrminskáB1-52323022 230+421 (02) 60296 230
PhD. študenti (interní)/PhD. students
Mgr. Erik BirčákG-32619skalarmvpgmail.com
Mgr. Filip BrázdovičB1-554, CH1-204299filipbrazdovicgmail.com
Mgr. Filip ČervenákB1-554, CH1-202299filipkomuflugmail.com
Mgr. Eva DobákováCH1-211538dobakovafns.uniba.sk
Mgr. Zuzana DobiašováB1-556447zuzana.dobiasova.mailgmail.com
Mgr. Jana Feruszovájana.feruszovagmail.com
Mgr. Ján FrankovskýB1-554158frankovskyfns.uniba.sk
Mgr. Barbora Huraiovábarborahuraiovagmail.com
Mgr. Katarína JuríkováB1-554, B1-509299jurikovafns.uniba.sk
Mgr. Stanislav KyzekB1-554158stanislavkyzekgmail.com
Mgr. Michaela Mikulová
Mgr. Lucia MolnárováB1-516301karvaiova.luciagmail.com
Mgr. Dana LajdováB1-516301dana.lajdovagmail.com
Mgr. Ľudmila Pečeňovápecenova.lgmail.com
Mgr. Judita RichterováB1-516301j.richterova90gmail.com
Mgr. Lucia ZeiselováB1-554299 zeiselovafns.uniba.sk